ICS 13.020.20

ČSN

EN ISO 14007

 

01 0907

Únor 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Environmentální management – Směrnice pro stanovení environmentálních nákladů a přínosů

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.