MDT 744. 4: 69-187:

003. 6 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 24. 10. 1988

Výkresy ve stavebnictví OZNAČOVÁNÍ CHARAKTERISTIK PŘESNOSTI

ČSN 01 3405

ČSN 01 3405 (eqv ST SEV 6073-87)

Чертежи строительные. Обозначение характеристик точности

Building drawings.

Indication of accuracy characteristics

Tato norma stanoví pravidla a způsoby označování charakteristik přesnosti geometrických parametrů na stavebních výkresech sloužících pro realizaci stavebních objektů, konstrukcí, jejich částí a procesů stavění.

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 6073-87 JSKD RVHP. Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti. Údaje souhlasné s ST SEV 6073-87 jsou označeny postranní čarou na levém okraji textu normy a v tabulkách jsou tlustě orámovány.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Norma se vztahuje na projektovou dokumentaci zahájenou po dni nabytí účinnosti normy.

Norma se nevztahuje na výkresy stavebních objektů, jestliže při určování charakteristik přesnosti jejich geometrických parametrů je nutné uvažovat zakřivení zemského povrchu.

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Charakteristiky přesnosti podle ČSN 73 0202 (odpovídá ST SEV 2045-79) se uvádějí pro geometrické parametry, které jsou v projektu určeny ke kontrole přesnosti. *)

*) Ke kontrole přesnosti se určují geometrické parametry stavebních objektů a jejich částí podle podrobných návrhů geometrické přesnosti zpracovaných podle ČSN 73 0220 a ČSN 73 0221, popř. další parametry stanovené v projektu.

Účinnost od: 1. 1. 1990

24116