NÁVRH ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ NORMY

MDT 620.113.41

Zveřejnění schváleno: 2.5.1974

VZORKOVÁNÍ SYPKÝCH A ZRNITÝCH
MATERIÁLŮ

*ČSN 01 5111


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Sampling of loose and grained materials

 

Tento Návrh se vydává k praktickému ověření do 31. 12. 1978. Případné připomínky je nutno uplatnit (ve dvojím vyhotovení) v této lhůtě u Úřadu pro normalizaci a měření.

Ustanovení tohoto Návrhu se mohou stát závaznými po dohodě zúčastněných stran.

 

Tato norma stanoví zásady pro řešení postupu vzorkování sypkých a zrnitých materiálů v technických normách a ostatních technických předpisech.

Norma platí pro všechny sypké a zrnité materiály, u nichž maximální velikost částic dovoluje odebrat reprezentativní vzorek technickými prostředky předepsanými příslušnou předmětovou normou. Postup při vzorkování celků obsahujících větší částice musí být řešen v předmětové normě.

Podrobnější rozvedení některých článků a otázek důležitých pro praxi obsahuje komentář, který se vydává s touto normou.

 

I. NÁZVOSLOVÍ*)

 

1. Zrnivo - soustava zrn jako určitý vymezený celek.

 

2. Sítový rozbor, sítová analýza, rozsev, prosévací zkouška - stanovení zrnitosti soustavou sít.

 

_______________

*) Definice základních pojmů z oboru vzorkování jsou uvedeny v ČSN 01 0112 a z oboru stanovení zrnitosti sítovým rozborem v ČSN 01 5030.
00170-- Vynechaný text --