ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 744.084.2

Schválena: 3.9.1981

Technické výkresy
SCHÉMATA
Druhy a typy
Společné požadavky na kreslení

ČSN 01 3107*
ST SEV 651-77


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Classification of diagrams. General rules for presentation

 

Touto normou se zavádí ST SEV 651-77 JSKD RVHP. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení (viz str. 3 až 11) jako čs. státní norma.

 

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 11) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

 

DODATEK

 

Souvisící čs. normy

 

ČSN 01 3105* Základní požadavky na technické výkresy

ČSN 01 3110* Formáty výkresů

ČSN 01 3114* Čáry. Základní ustanovení

ČSN 01 3115* Písmo pro technické výkresy. Základní požadavky

ČSN 01 3300* Elektrotechnická schémata. Roztřídění. Názvosloví

 

V ST SEV 651-77 je odkaz na:

 

ST SEV 526-77 - zavedena jako čs. norma v ČSN 01 3105 Základní požadavky na technické výkresy,

ST SEV 1181-78 - zavedena jako čs. norma v ČSN 01 3110 Formáty výkresů.

 

Vypracování normy

 

Schválení ST SEV 651-77 doporučilo ministerstvo školství ČSR.

Zpracovatel: Fakulty strojní ČVUT v Praze - prof. Ing. Karel Švejda

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Zdeněk ŠtoudÚčinnost:
1.1.1982

00053-- Vynechaný text --